Organizace firmy

Útvar měření emisí

Tento útvar provádí autorizované měření emisí vyjmenovaných zdrojů (dříve středních, velkých a zvlášť velkých zdrojů) v následujících provozech:

  • výroba tepla a elektrické energie (kotelny, kogenerační jednotky)
  • technologické provozy (lakovny, galvanovny, povrchové úpravy, zpracování dřeva, slévárny, kovárny, chemické provozy, cukrovary)

Ve vazbě na předchozí oblasti provádí také měření účinnosti kotlů a spalovacích zařízení, seřízení spalovacího procesu s následným vyhodnocením hospodárnosti, provozní spolehlivosti a kvality obsluhy.

Útvar služeb a energetiky

  • výpočet poplatků za znečištění
  • ekologické poradenství z hlediska emisí
  • komplexní řešení problematiky provozu uhelných kotlů
  • poradenství v energetice