ÚTVAR SLUŽEB A ENERGETIKY

Předmět činnosti:

  • vyplnění a podání ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy)
  • ekologické poradenství z hlediska emisí
  • komplexní řešení problematiky provozu uhelných kotlů
  • poradenství v energetice